کابل AUX ارلدم مدل ET-AUX23 طول ۱.۸ متر

40,000 تومان

کابل AUX ارلدم مدل ET-AUX23 طول ۱.۸ متر
  • نوع کابل
    3.5 میلی متر
  • طول کابل
    180 سانتی متر