1,610,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 1TB

1,440,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HD700 External Hard Drive – 2TB

1,100,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HV620S External Hard Drive – 4TB

2,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,050,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
779,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,170,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
2,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
2,500,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
730,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,050,000 تومان