1,400,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 1TB

1,440,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,282,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HV620S External Hard Drive – 4TB

2,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
2,500,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
4,400,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
5,200,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
730,000 تومان