1,600,000 تومان
شروع قیمت: 3,859,000 تومان
1,400,000 تومان
شروع قیمت: 1,979,000 تومان
1,610,000 تومان
2,250,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 1TB

1,440,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Classic HV100 External Hard Drive – 2TB

1,022,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
740,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
3,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
3,800,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
730,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,050,000 تومان