برآیند شآپ - فروشگاه اینترنتی برآیند

تجهیزات ذخیره سازی

باکس شفاف NVMe M.2 مدل ORICO TCM2-C3

1,700,000 تومان
1,290,000 تومان
875,000 تومان
3,800,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
270,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
860,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
300,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
320,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد USB3.0 مدل ORICO 6518US3

1,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد