فلش درایو - فروشگاه اینترنتی برآیند

خرید اینترنتی فلش درایو ای دیتا (FLASH ADATA)

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 32GB

132,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 64GB

208,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 64GB

215,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 32GB

From: 132,000 تومان
120,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 128GB

710,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 32GB

470,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 64GB

510,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C008 USB Flash Memory – 64GB

From: 179,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 16GB

56,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

125,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 64GB

180,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 16GB

61,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 32GB

80,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 64GB

145,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – ۸GB

43,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC340 USB Flash Memory – 128GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC340 USB Flash Memory – 16GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC340 USB Flash Memory – 256GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC340 USB Flash Memory – 32GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC340 USB Flash Memory – 64GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory – 16GB

30,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory – 32GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory – 64GB

92,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory – 8GB

23,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
38,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
58,000 تومان