فلش درایو - فروشگاه اینترنتی برآیند

خرید اینترنتی فلش درایو ای دیتا (FLASH ADATA)

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA UV140 USB3.0 Flash Drive 64GB

245,000 تومان
195,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C008 USB Flash Memory – 64GB

شروع قیمت: 179,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 64GB

180,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 128GB

شروع قیمت: 375,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 32GB

118,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 64GB

208,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 128GB

380,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 32GB

122,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 64GB

245,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UD310 USB Flash Memory -64GB

شروع قیمت: 145,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UD310USB Flash Memory – 32GB

125,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory – 64GB

255,000 تومان
شروع قیمت: 105,000 تومان
135,000 تومان
117,000 تومان
245,000 تومان
شروع قیمت: 440,000 تومان
135,000 تومان
230,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 128GB

710,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 32GB

470,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 64GB

510,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 16GB

56,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

125,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 16GB

61,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 32GB

80,000 تومان