رم کامپيوتر و لپ تاپ - فروشگاه اینترنتی برآیند

رم کامپيوتر و لپ تاپ

رم ازگارد Loki T2 DDR4 16GB PC 3000MHz PC Red

1,840,000 تومان

رم کامپيوتر و لپ تاپ

رم ازگارد LOKI W1 DDR4 16G 3200MHZ RGB RED

2,268,000 تومان
2,148,000 تومان
2,240,000 تومان
2,220,000 تومان

رم کامپيوتر و لپ تاپ

رم ازگارد RAM LOKI W1 DDR4 16GB 3000MHZ RGB RED

2,150,000 تومان
2,370,000 تومان

رم کامپيوتر و لپ تاپ

رم گلووی Gloway DDR4-8G-2400 PC STK Series

850,000 تومان
2,240,000 تومان
860,000 تومان