333,000 تومان
1,243,000 تومان
324,000 تومان
425,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد ۲.۵ اینچ مدل ORICO 2569S3

318,000 تومان
697,000 تومان
294,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد USB 3.0 شفاف ORICO 2139U3

328,000 تومان
503,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس شفاف NVMe M.2 مدل ORICO TCM2-C3

1,697,000 تومان
1,102,000 تومان
384,000 تومان
2,900,000 تومان
2,500,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی ORICO 3529RUS3

1,482,000 تومان
3,440,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6648US3-C-V1 4Bay

4,360,000 تومان
694,000 تومان
3,390,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ ORICO 3588US3

689,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ مدل ORICO 3599U3

919,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

کارت M.2 NVME مدل ORICO PSM2

342,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

کارت PCI-E افزایش M.2 NVME مدل ORICO PDM2

399,000 تومان
7,210,000 تومان
938,000 تومان
549,000 تومان