224,000 تومان
750,000 تومان
236,000 تومان
1,220,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6628US3-C

883,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ مدل ORICO 3599U3

620,000 تومان
456,000 تومان
230,000 تومان
320,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد USB 3.0 شفاف ORICO 2139U3

234,000 تومان
364,000 تومان
780,000 تومان
2,260,000 تومان
2,080,000 تومان
2,500,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی ORICO 3529RUS3

1,482,000 تومان
2,555,000 تومان
750,000 تومان
3,440,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6638US3-c 3Bay

1,780,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6648US3-C-V1 4Bay

2,080,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد آلومینیومی ORICO 6828US3-C

1,755,000 تومان
2,778,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ ORICO 3588C3

625,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ ORICO 3588US3

430,000 تومان