320,000 تومان
1,239,000 تومان
306,000 تومان
400,000 تومان
697,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد USB 3.0 شفاف ORICO 2139U3

283,000 تومان
883,000 تومان
474,000 تومان
320,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس شفاف NVMe M.2 مدل ORICO TCM2-C3

1,697,000 تومان
1,044,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد ۲.۵ اینچ مدل ORICO 2569S3

318,000 تومان
350,000 تومان
2,900,000 تومان
3,440,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6638US3-c 3Bay

3,170,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6648US3-C-V1 4Bay

4,360,000 تومان
699,000 تومان
3,390,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ ORICO 3588US3

730,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ مدل ORICO 3599U3

919,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

کارت M.2 NVME مدل ORICO PSM2

320,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

کارت PCI-E افزایش M.2 NVME مدل ORICO PDM2

378,000 تومان
7,210,000 تومان
938,000 تومان
520,000 تومان
490,000 تومان