تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 32GB

145,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

111,000 تومان
115,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C008 USB Flash Memory – 64GB

160,000 تومان
160,000 تومان
شروع قیمت: 90,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV100 USB Flash Memory – 32GB

111,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 32GB

150,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 64GB

شروع قیمت: 240,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 128GB

450,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 64GB

255,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA UV140 USB3.0 Flash Drive 64GB

245,000 تومان
شروع قیمت: 91,000 تومان
160,000 تومان
350,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

320,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV210 Flash Memory – 32GB

125,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 32GB

470,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory – 32GB

185,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV210 Flash Memory – 64GB

190,000 تومان
140,000 تومان
410,000 تومان
115,000 تومان
245,000 تومان
210,000 تومان
415,000 تومان
145,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 128GB

710,000 تومان