فلش درایو - فروشگاه اینترنتی برآیند

خرید اینترنتی فلش درایو ای دیتا (FLASH ADATA)

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV100 USB Flash Memory – 32GB

111,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA UV140 USB3.0 Flash Drive 64GB

245,000 تومان
350,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

320,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C008 USB Flash Memory – 64GB

شروع قیمت: 160,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

125,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 32GB

145,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 64GB

255,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 128GB

شروع قیمت: 450,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 32GB

150,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 64GB

شروع قیمت: 255,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory -64GB

345,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UD310USB Flash Memory – 32GB

150,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory – 64GB

270,000 تومان
91,000 تومان
124,000 تومان
78,000 تومان
79,000 تومان
160,000 تومان
410,000 تومان
125,000 تومان
245,000 تومان
شروع قیمت: 440,000 تومان
155,000 تومان
260,000 تومان
440,000 تومان
105,000 تومان