اچ دی دی کدی

HDD CADDY 12.7NORMAL

60,000 تومان

اچ دی دی کدی

HDD CADDY 9.5 NORMAL

60,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 32GB

115,000 تومان
224,000 تومان
750,000 تومان

اچ دی دی کدی

HDD CADDY 9.5 GOLD

60,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

86,000 تومان
95,000 تومان
85,000 تومان
85,000 تومان
199,000 تومان
90,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory -64GB

265,000 تومان
75,000 تومان
1,220,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6628US3-C

883,000 تومان
190,000 تومان
310,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ مدل ORICO 3599U3

620,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

290,000 تومان