320,000 تومان
1,239,000 تومان
306,000 تومان
400,000 تومان
697,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد USB 3.0 شفاف ORICO 2139U3

283,000 تومان

لوازم جانبی

Orico A3H7 7-Port USB 3.0 Hub

1,929,000 تومان

لوازم جانبی

Orico ARH3L-U3 3-Port USB 3.0 Hub

1,023,000 تومان

لوازم جانبی

Orico ARH7-U3 7-Port USB 3.0 Hub

1,223,000 تومان

لوازم جانبی

Orico ASH7-U3 7 Port USB 3.0 Hub

1,240,000 تومان

لوازم جانبی

Orico M3H4 4 Port USB 3.0Hub

685,000 تومان

لوازم جانبی

Orico M3H7-EU 7 Port USB 3.0Hub

1,379,000 تومان

لوازم جانبی

Orico W5PH4-U3 4-Port USB 3.0 Hub

345,000 تومان

لوازم جانبی

Orico W9PH4 4-Port USB-Hub

444,000 تومان
883,000 تومان
474,000 تومان
320,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس شفاف NVMe M.2 مدل ORICO TCM2-C3

1,697,000 تومان
1,044,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد ۲.۵ اینچ مدل ORICO 2569S3

318,000 تومان
350,000 تومان
2,900,000 تومان