224,000 تومان
920,000 تومان
236,000 تومان
75,000 تومان
1,220,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

داک هارد ORICO 6628US3-C

883,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

قاب هارد ۳.۵ اینچ مدل ORICO 3599U3

620,000 تومان
456,000 تومان
230,000 تومان
320,000 تومان
769,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

باکس هارد USB 3.0 شفاف ORICO 2139U3

234,000 تومان
99,000 تومان

لوازم جانبی

Orico A3H7 7-Port USB 3.0 Hub

1,430,000 تومان

لوازم جانبی

Orico ASH7-U3 7 Port USB 3.0 Hub

770,000 تومان

لوازم جانبی

Orico H7013-U3 7-Port USB 3.0 Hub

463,000 تومان
545,000 تومان
530,000 تومان

لوازم جانبی

Orico M3H10-V1 10 Port USB 3.0 Hub

1,229,000 تومان

لوازم جانبی

Orico M3H4 4 Port USB 3.0Hub

469,000 تومان

لوازم جانبی

Orico M3H7-EU 7 Port USB 3.0Hub

1,020,000 تومان

لوازم جانبی

Orico W9PH4 4-Port USB-Hub

320,000 تومان
780,000 تومان