260,000 تومان
200,000 تومان

استند و پایه خنک کننده

پایه خنک کننده دیپ کول DeepCool UPal

705,000 تومان
1,325,000 تومان

استند و پایه خنک کننده

پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل N1

630,000 تومان

استند و پایه خنک کننده

پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل N9

1,310,000 تومان
540,000 تومان
365,000 تومان

استند و پایه خنک کننده

کول پد لپ‌تاپ دیپ کول مدل N17

500,000 تومان

استند و پایه خنک کننده

پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل N8

1,210,000 تومان
180,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
450,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
152,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
174,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

استند و پایه خنک کننده

پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل N2

133,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
250,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
138,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

پایه نگهدارنده مانیتور

پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل N2200

133,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
93,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
434,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
345,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
135,000 تومان