ای ام دی (AMD) با نام کامل ادونسد مایکرو دیوایسز (Advance Micro Devices) شرکتی آمریکایی در صنعت تولید پردازنده است. دفتر اصلی این شرکت در سانتا کلارا واقع شده و تمرکز اصلی محصولات آن، پردازنده‌های کامپیوتری با مصارف تجاری و خانگی است.

4,050,000 تومان
2,800,000 تومان
6,880,000 تومان
8,900,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
570,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
6,220,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
13,500,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,650,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
5,800,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
27,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
96,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
590,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,350,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
810,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
396,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
474,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
3,100,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,470,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
2,380,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
2,160,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
3,530,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
5,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
3,585,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
5,000,000 تومان