تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 32GB

115,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

86,000 تومان
95,000 تومان
85,000 تومان
85,000 تومان
90,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory -64GB

265,000 تومان

رم کامپيوتر و لپ تاپ

Adata Premier 4GB DDR4 2133MHz 288Pin U-DIMM RAMPremier

520,000 تومان

رم کامپيوتر و لپ تاپ

Adata Premier 8GB DDR4 2133MHz 288Pin U-DIMM RAM

740,000 تومان
240,000 تومان
190,000 تومان
310,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

290,000 تومان
230,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 64GB

570,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV210 Flash Memory – 32GB

100,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 64GB

162,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 32GB

90,000 تومان