فروش ویژه رم ای دیتا D50
br shop op - صفحه اصلی
slider 01 - صفحه اصلی
9c5b94990d8fc9fafc8c36f44694b5f4 - صفحه اصلی
542829a4f38f62f649b2696bc20bb44a - صفحه اصلی
a041a3ead03ef0c42c14b742113cb59a - صفحه اصلی
bf632164b2d6a4937243fc3667613525 - صفحه اصلی

جدیدترین محصولات

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 1TB

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۸,۰۰۰ تومان
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی

ایرباد ادیفایر TWS NB

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱۲,۰۰۰ تومان
۳۸۴,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

۳۲۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UD310USB Flash Memory – 32GB

۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت: ۱۱۸,۵۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory – 64GB

۲۵۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV100 USB Flash Memory – 32GB

۱۱۱,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

۱۲۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۴۴,۰۰۰ تومان
۶۳۹,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۹۳۵,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان