فروش ویژه رم ای دیتا D50
br shop op - صفحه اصلی
slider 01 - صفحه اصلی
9c5b94990d8fc9fafc8c36f44694b5f4 - صفحه اصلی
542829a4f38f62f649b2696bc20bb44a - صفحه اصلی
a041a3ead03ef0c42c14b742113cb59a - صفحه اصلی
bf632164b2d6a4937243fc3667613525 - صفحه اصلی

جدیدترین محصولات

تجهیزات ذخیره سازی

باکس شفاف NVMe M.2 مدل ORICO TCM2-C3

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت: ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

۳۲۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UD310USB Flash Memory – 32GB

۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت: ۱۱۸,۵۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory – 64GB

۲۵۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV100 USB Flash Memory – 32GB

۱۱۱,۰۰۰ تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

۱۲۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی

هدست بیاند مدل BH-669

۲۶۵,۰۰۰ تومان
۲۰۸,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان